2018-03-07

Extra Årsmöte

måndagen den 9/4 i Bångs kl. 19.00

Efter beslut på ordinarie årsmöte 2018-02-19 kommer frågan om framtida organisation för Sandvikens Segelsällskap att tas upp vid ett Extra Årsmöte den 9 april 2018.

Mötet äger rum i Klubbhuset i Bångs 19,00.

Från 18.30 serveras kaffe.

Dagordning nedan

Välkomna!
Styrelsen

 


1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Fastställande av röstlängd för mötet
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av föredragningslista
6. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
7. Fråga om förändrad organisation för Sandvikens Segelsällskap
8. Mötet avslutas

Förslaget till nya stadgar kan laddas ned här (pdf).

 

Publicerad: 2018-03-07
2018-03-07
måndagen den 9/4 i Bångs kl. 19.00
2018-01-29
måndagen den 19/2 i Bångs kl. 19.00
2017-07-11
Lördag den 26 augusti