Emma

Till säsongen 2011 installeras en ny motor med backslag, instrumentering, elinstallation mm.

Den gamla motorn har vid en ålder av ca 60 år ”gått i pension”. Den har tidigare varit stationär för generatordrift vid skyddsanläggningen ”Bulan” i Kyrkåsen. Det har varit svårt att hitta reservdelar till underhållet. De senaste åren har frågan ställts; kommer motorn att klara ytterligare en säsong.

Vi fick i uppdrag att leta efter en ersättningsmotor. Svårigheten med att hitta en lämplig begagnad motor och med osäker status samt dagens miljökrav gjorde att valet föll på en ny.

Ersättaren blir en ny miljöcertifierad Volvo av kommersiell kvalité och valet förankrades med Transportstyrelsens sjöfartsavdelning.

Efter Emmas uppläggning i höstas startade det omfattande arbetet med Johan Wiberg i spetsen och med Peter Johnsson och Leif Sjökvist som assisterande. Arbetet fortlöper under vintern med målet att sjösätta i mitten / slutet av maj. Motorn är bara en del av den totala installationskostnaden.

Omfattande besiktningar för att få certifikat till passagerartrafik samt testkörningar gör att beställningstrafiken beräknas kunna börja först i juni.

Efter midsommar, vecka 26 t.o.m. 32, kommer Emma att trafikera Storsjön enligt en turlista som beräknas komma i maj. Uppläggning beräknas ske i september.

 

2019-01-18
Meddelande från valberedningen
2019-01-14
19.00 i Bångs
2018-03-07
måndagen den 9/4 i Bångs kl. 19.00
2018-01-29
måndagen den 19/2 i Bångs kl. 19.00
2017-07-11
Lördag den 26 augusti
Fler nyheter >>