Hamnar

Städdagar/arbetsplikt

Det är allas önskemål att hamnar och anläggningar skall vara
väl underhållna och ge ett trevligt intryck på besökare och medlemmar.

Städdagar kommer att genomföras i Stenbryggan och Trebo torsdag den 14 juni 17.00 - 20.00.

Arbetsplikt gäller när hamnchef kallar.

Uppläggningsplatser för vinterförvaring

Det åligger båtägare att omedelbart efter sjösättning städa sin vinteruppläggningsplats.
Båttransportvagn och pallningsmaterial på vinterförvaringsplats som fr.o.m 15 juni används till sommarparkering skall flyttas av användaren till anvisad plats. 

Båttransportvagn i hamnar som saknar namn och telefonnummer på ägare och stått uppställda längre tid kommer efter  uppsatt skriftlig information att skrotas.

Pallningsmaterial som saknar märkning med ägares namn och telefonnummer kommer att forslas bort.

Max. 3 knop inom hamnområdet

Hastigheter över 3 knop skapar svallvågor som kan orsaka skador på förtöjda båtar och bryggor.

Avfallshantering

Farligt avfall som oljor, färger, penslar och rengörningsmaterial skall forslas till miljöstation där sortering skall göras ochsorteras i avsedd behållare.

Latrin skall lämnas i därför avsett skåp, endast av Gästrikeåtervinnare tillhandahållet latrinkärl får användas, andra behållare tömmes ej.

2021-08-16
SSS lyskväll fyller 10 år!
2021-07-07
Lördag 17 juli 14.00-17.00 i Bångs
2021-07-06
20-22 augusti
2021-04-25
Vi försöker hålla ett Covid-säkert årsmöte i Bångs
2021-02-22
Nu går det att boka sina vaktpass via BAS.
2020-12-13
På grund av de rådande restriktionerna, ställde vi i år in jullunchen för våra funktionärer och ideellt arbetande medlemmar. Pengar som skulle använts till detta, har istället skänkts till Barncancerfonden.
2020-09-04
Vi gör ett nytt försök 16/9
2020-05-25
Datumen för säsongens tävlingar
2020-03-09
SSS årsmöte skjuts upp
Fler nyheter >>