Stenbryggan

Bojlyft / bojiläggning

Beställes genom kansli en vecka i förväg.

I Stenbrygga utförs bojlyft utan avgift med Dool-Little 22 maj kl 09.00 - 15.00

Utnyttjande av Doo-Little på andra tider enligt SSS avgifter 2013.

Planerade åtgärder för Stenbryggan:

1. Uppsättning av plåtvägg mellan båthus 4-5.
2. E-lås läsare till vaktlokalen.
3. Förvaringsplats för brandfarliga vätskor.
4. Installation av ljusindikering för grindar vid öppning och stängning (i samråd med kaptener på Emma).
5. Skrivna rutiner för avstängning och påsläpp av sommarvatten i Stenbryggan, Trebo och Bångs.
6. Skrapning och målning av travers med tillhörande lyftok.
7. Målning av fönster på hamnstugan.
8. Åtgärda fel på lyftutrustning från besiktning 2010.
9. Undersökning av golvreglar på hamnstugan som sjunkit.
10. Asfaltering av uppgrävda och trasiga asfaltytor.
11. Byte av cylindrar och hänglås till vissa utrymmen.
12. Elinstallation i Oskars bod skall installeras efter gällande föreskrifter.

 

2019-01-18
Meddelande från valberedningen
2019-01-14
19.00 i Bångs
2018-03-07
måndagen den 9/4 i Bångs kl. 19.00
2018-01-29
måndagen den 19/2 i Bångs kl. 19.00
2017-07-11
Lördag den 26 augusti
Fler nyheter >>