Trebo

Planerade åtgärder för Trebohamnen:

1. Lagning av asfalt efter grävningar och sättningar.
2. Målning och renovering fönster ev. hela stugan.
3. Grundplintar lyfter golvet ( bjälklagret bryts sönder).
4. Båtramp ny beläggning betong och bredning.
5. Nya plankor del av A-piren och lagningar övriga bryggor.
6. E-lås läsare till vaktlokalen.
7. Vattenutkastare bytes till vinterkran och omdrages med polytenrör (frysrisk).
8. D-piren färdigställs med pålning, riktning och överbyggnad.
9. El. vid upptagnings ramp / sopbrygga för båttvätt, reparationer m.m.
10. Y-bommar till brygga B, C och D.

 

Bojflytt/bojiläggning

Beställes via kansliet en vecka i förväg.

Flytten sker 23 maj och 12 juni. 9,00 - 15,00 .

Utnyttjande av Doolittle på andra tider enligt SSS-avgifter 2013.

 

 

2019-01-18
Meddelande från valberedningen
2019-01-14
19.00 i Bångs
2018-03-07
måndagen den 9/4 i Bångs kl. 19.00
2018-01-29
måndagen den 19/2 i Bångs kl. 19.00
2017-07-11
Lördag den 26 augusti
Fler nyheter >>