Historia

Historia om klubbhuset i Bångs

När vi kom in på 60-talet fanns plötsligt behov av att ha klubbhus i anslutning till bilväg. Ungdomarna började nu i åtta till tio års ålder att segla i lätta jollar. I och med det var man beroende av hjälp från föräldrarna att med bil transportera jollen till seglingsområdet När därför Bånghem 1965 blev till salu köptes det av Tage Bång för 45000 kronor.

Initiativtagare var dåvarande ord förande Olof Hildebrand som insåg vilket utomordentligt läge det hade. Vi äldre tyckte nog att det var mycket pengar som skulle läggas dit. Inom Segelsällskapet hade man tidigare rört sig med små medel. När något skulle göras i hamnarna bad man Jernverket om hjälp. Den tiden var nu förbi och vi måste stå på egna ben. Hildebrand som kom utifrån var inte belastad med Segelsällskapets gamla snäva ekonomiska synvinklar utan övertygade snart oss andra vilket ypperligt tillfälle detta var .

Området hade ursprungligen av Lund
och Hedkarlbys skifteslag år 1909 upplåtits till John Bång, som tidigare bott på fiskartorpet på Vedön. År 1919 byggde han det nuvarande gamla huset. Sällskapet tänkte från början nöja sig med en mindre utbyggnad mot söder och bad därför stadsarkitekten rita ett förslag. Han tittade på huset och konstaterade ; alltför risigt att bygga till och uppmanade oss att bygga nytt. Detta resulterade i det nya klubbhuset, kostnadsberäknat till 80 000 kronor om vi gjorde jobbet själva.

Med våra ny vunna ekonomiska kunskaper så rönte det nya förslaget inte något större mot stånd. Men det kom andra käppar i hjulet. Vägdirektören var negativt inställd och en statlig 25-procentig investeringsskatt infördes innan vi hann börja bygget. Men Hildebrand undanröjde alla hinder och 1968 kunde det nya klubbhuset invigas. Vedön används som bekant numera av vår vattenskidsektion som även har byggt ut anläggningen sedan seglings verksamheten flyttades till Bångs.

 

2019-01-18
Meddelande från valberedningen
2019-01-14
19.00 i Bångs
2018-03-07
måndagen den 9/4 i Bångs kl. 19.00
2018-01-29
måndagen den 19/2 i Bångs kl. 19.00
2017-07-11
Lördag den 26 augusti
Fler nyheter >>