Historia

Historia om klubbhuset i Bångs

När vi kom in på 60-talet fanns plötsligt behov av att ha klubbhus i anslutning till bilväg. Ungdomarna började nu i åtta till tio års ålder att segla i lätta jollar. I och med det var man beroende av hjälp från föräldrarna att med bil transportera jollen till seglingsområdet När därför Bånghem 1965 blev till salu köptes det av Tage Bång för 45000 kronor.

Initiativtagare var dåvarande ord förande Olof Hildebrand som insåg vilket utomordentligt läge det hade. Vi äldre tyckte nog att det var mycket pengar som skulle läggas dit. Inom Segelsällskapet hade man tidigare rört sig med små medel. När något skulle göras i hamnarna bad man Jernverket om hjälp. Den tiden var nu förbi och vi måste stå på egna ben. Hildebrand som kom utifrån var inte belastad med Segelsällskapets gamla snäva ekonomiska synvinklar utan övertygade snart oss andra vilket ypperligt tillfälle detta var .

Området hade ursprungligen av Lund
och Hedkarlbys skifteslag år 1909 upplåtits till John Bång, som tidigare bott på fiskartorpet på Vedön. År 1919 byggde han det nuvarande gamla huset. Sällskapet tänkte från början nöja sig med en mindre utbyggnad mot söder och bad därför stadsarkitekten rita ett förslag. Han tittade på huset och konstaterade ; alltför risigt att bygga till och uppmanade oss att bygga nytt. Detta resulterade i det nya klubbhuset, kostnadsberäknat till 80 000 kronor om vi gjorde jobbet själva.

Med våra ny vunna ekonomiska kunskaper så rönte det nya förslaget inte något större mot stånd. Men det kom andra käppar i hjulet. Vägdirektören var negativt inställd och en statlig 25-procentig investeringsskatt infördes innan vi hann börja bygget. Men Hildebrand undanröjde alla hinder och 1968 kunde det nya klubbhuset invigas. Vedön används som bekant numera av vår vattenskidsektion som även har byggt ut anläggningen sedan seglings verksamheten flyttades till Bångs.

 

2023-08-14
På grund av den dåliga väderprognosen ställs lyskvällen in detta datum.
2023-06-15
Alla är välkomna
2023-05-02
Den 1 maj 2022 trädde lagen i kraft som innebär att du måste ha ett förarbevis för att få köra vattenskoter.
2023-03-15
29 mars 18.00 i Bångs
2023-03-11
Boka passet i vårt nya administrationssystem.
2022-08-27
Eskadern går enligt plan, väderprognosen till trots
2022-08-10
Lördagen den 27 augusti
2022-06-13
Kanliet flyttar och byter telefonnummer: 0706 266 296
2022-04-08
Den 1 maj 2022 träder lagen i kraft som innebär att du måste ha ett förarbevis för att få köra vattenskoter.
2021-08-16
SSS lyskväll fyller 10 år!
2021-07-07
Lördag 17 juli 14.00-17.00 i Bångs
2021-07-06
20-22 augusti
2021-04-25
Vi försöker hålla ett Covid-säkert årsmöte i Bångs
2021-02-22
Nu går det att boka sina vaktpass via BAS.
2020-12-13
På grund av de rådande restriktionerna, ställde vi i år in jullunchen för våra funktionärer och ideellt arbetande medlemmar. Pengar som skulle använts till detta, har istället skänkts till Barncancerfonden.
2020-09-04
Vi gör ett nytt försök 16/9
2020-05-25
Datumen för säsongens tävlingar
2020-03-09
SSS årsmöte skjuts upp
Fler nyheter >>